Vierasluvat


Vierasluvat

  • Vieraslupa on 10€ / päivä / vierasmetsästäjä.
  • Vieraiden metsästämä saalis on pois isännän kiintiöstä.
  • Isännän tulee aina vierasmetsästyksessä olla itse fyysisesti mukana metsästystapahtumassa.
  • Isäntä vastaa myös että metsästys tapahtuu luvallisilla alueilla ja seuran ohjeiden/sääntöjen ja hyvien metsästystapojen mukaisesti.
  • Lupamaksusta tulee aina olla jokaisella metsästäjällä kuitti mukanaan suoritetusta maksusta. Kuitissa tulee ilmetä vierasmetsästäjän nimi (+syntymäaika), metsästystapahtumaa koskeva päivämäärä, (eli ei joku maksu päivämäärä tms. vaan selkeästi eriteltynä päivä jolloin metsästys tapahtuu) sekä isäntänä toimivan seuran jäsenen nimi.
  • Vieraslupien maksu suoritetaan tilille FI45 5465 0920 0154 24 tai 546509-215424 Tervon Osuuspankkiin, jolloin viestikenttään maininta "vieraslupa" ja yo. tiedot.

Rauhoitusalueet

  • Rauhoitusalueet tulee tarkistaa viimeisimmästä kesäkokouksen pöytäkirjasta. Viimeisin kesäkokouksen pöytäkirja on nähtävillä vain seuran jäsenille avoimena olevalla jäsenalueella.