Pienpetotoiminta


Tervon Metsästäjät ry:n Pienpetojaosto perustettiin 2010, minkä jälkeen saalismäärät on tilastoitu vuosittain. Kyseisellä aikavälillä pienpetoja on saatu saaliiksi vuosittain 50-200kpl. Saalista saaneiden pyytäjien määrä on pysynyt 10-15 henkilössä. 

Jaoston toiminta on tehostaa pienpetojen poistoa alueelta. Jaosta hankkii yhteiseen käyttöön loukkuja, rautoja ja esim. riistakameroita pintapyynnin tehostamiseen. Tärkeänä asiana on myös ajankohtaisen tiedon jakaminen petojen näköhavainnoista ja jäljistä, jotta pienpetojen poisto olisi mahdollisimman tehokasta.

Pääasialliset saalislajit ovat minkki ja supikoira, mitkä lukeutuvat haitallisiin vieraslajeihin. Metsästysseuramme runsasvesistöinen ympäristö luokin erinomaiset puitteet juuri näille pedoille. Aktiivisia pyytäjiä tarvitaan lisää ja mikäli kiinnostusta asiaan löytyy ota rohkeasti yhteyttä. 

Seuran pienpetojaoston yhteyshenkilö: Ismo Tamio // 050 465 1729


Huomio! Mökkiläinen, rannalla-asuja tai muutoin vaan pienpetopyynnistä kiinnostunut! Katso alla oleva lainaus ja ole yhteydessä, mikäli olisit halukas lähteä mukaan pienpetojen pyyntiin, vaikka et metsästyskorttia omistaisikaan.

"Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annettua lakia ja metsästyslakia muutettiin kesäkuussa 2019. Tarkoitus on tehostaa haitallisten vieraslajien pyyntiä. Supikoira, pesukarhu, piisami ja rämemajava säädettiin EU:ssa haitallisiksi vieraslajeiksi ja minkki siirrettiin kansallisesti merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi. Lajit poistettiin metsästyslain riistaeläinluettelosta.

Haitallisten vieraslajien tappaminen ei ole enää metsästystä vaan niihin sovelletaan rauhoittamattomien eläinten pyydystämisestä ja tappamisesta annettuja säädöksiä. Lajit eivät kuitenkaan siirry rauhoittamattomiin lajeihin vaan ne luokitellaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Supikoiran, minkin ja piisamin pyynnissä saa käyttää tavallisessa metsästyksessä kiellettyjä menetelmiä kuten keinovaloa, yötähtäimiä ja ääntä synnyttävää koneellista laitetta. Pyynti sallitaan myös henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet metsästäjätutkintoa. Metsästyskortitonkin luontoihminen voi osallistua monimuotoisuuden suojeluun virittämällä loukun.

Haitallisia vieraslajeja on sallittua lopettaa ampumalla loukkuun alle 150 metrin päässä asutuista rakennuksista. Kaupunkialueilla tulee huomioida järjestyslaki ja lopettamisesta on hyvä ilmoittaa etukäteen poliisille tai hätäkeskukseen, jotta vältetään kansalaisilta tulevia huolestuneita yhteydenottoja."

- Metsästäjä-lehti 29.11.2019

Seuran pienpetojaoston yhteyshenkilö: Ismo Tamio // 050 465 1729