Tervon Metsästäjät R.y.

Tervetuloa verkkosivuille. Täällä saat tietoa seurastamme.

Seuran historiaa: 

Pohjois-Savon maaseutupitäjissä elettiin 1950-luvulla vilkasta metsästysseuratoiminnan kehittymisen aikaa ja tähän "buumiin" sattuu myös tervolaisten erämiesten toiminta metsästysseuran perustamiseksi. Niinpä Tervon Metsästäjät seuran perustamispäivä on 17.11.1955. Tosin ensimmäinen perustamisyritys tapahtui vuotta aikaisemmin, mutta se ei johtanut rekisteröintiin jonkin muotovirheen vuoksi.
Perustavassa kokouksessa on ollut erämiehiä koko Tervon pitäjän alueelta ja vanhemmat jäsenet muistavat vielä tätä kirjoitettaessa, että tavoitteena oli koko Tervon kuntaa käsittävän metsästysseuran perustaminen. Vuosien mittaan seuroja on kuitenkin syntynyt eri kyläkuntiin ja v. 2006 onkin 4 rekisteröitynyttä ja 4 "vapaamuotoista" (lähinnä hirviseurueita) seuraa.

Metsästysseuran perustamiseen keskeisiä tavoitteita on ollut metsästysmahdollisuuksien parantaminen, jolloin riistanhoitotyö sekä luonnonsuojelullisten asioiden huomioon ottaminen on koko toiminnan ajan ollut aivan keskeisellä sijalla vuotuisia toimintoja tarkasteltaessa. Rauhoitukset ja rajoitukset, petoeläinten metsästys, jossa seura ja sen jäsenet ovat menestyneet hienosti SML:n Pohjois-Savon piirin vuotuisissa pienpetokilpailuissa sekä erilaiset riistan ruokintatoimenpiteet ovat mm. välittömiä riistanhoidollisia toimenpiteitä
Metsästysoikeuden hankkiminen vuokraamalla maanomistajilta maa-alueita on tehnyt em. toiminnat mahdollisiksi. Seuran toiminta-alueina ovat tällä hetkellä pääasiassa Koivulahden, Koivujärven, Knuutilan, Riitlampi-Hautalahden ja Soinlahden osakaskuntien tiloilta vuokratut alueet Tervossa. Metsästysoikeutta on yhteensä n. 9000 ha.

Metsästyskulttuurin kehittämiseen on suuresti ollut vaikuttamassa seuran jäsenistöönsä sekä erityisesti koulunuorisoon kohdistama valistustoiminta aivan seuran perustamisajoista alkaen. V. 2002 seura sai Tervon yhtenäiskoululta 7. luokan kummiluokakseen. Tämän nuorisoryhmän kanssa seura teki valistustyötä kolmen lukuvuoden ajan ja toiminta jatkuu tätä kirjoitettaessa uuden koululaisryhmän kanssa.

Sääntöjen mukaisesti metsästysammunta on koko seuran toiminnan ajan ollut vireää ja tuloksellista. Jäseniä on yltänyt sm-tasolle metsästysammuntakilpailuissa. Harjoitus- ja kilpailumahdollisuuksien luomiseksi Tervon Metsästäjät ry oli aktiivisena mukana ampumaradan rakentamisessa Tervon Kylmämäkeen. Rata valmistui yhteistoiminnassa Tervon ja Karttulan riistanhoitoyhdistysten kanssa v. 1966.

Metsästyskoiratoiminnassa Tervon metsästäjät ovat mukana mm. luovuttamalla metsästysalueita koirakokeita varten ja monet seuran jäsenet ovat henkilökohtaisesti olleet kasvattamassa laadukkaita metsästyskoiria, jotka ovat menestyneet "mestarin ottein" valtakunnallisissakin kilpailuissa.

Tällä hetkellä Tervon Metsästäjät seurassa nähdään varsinaisten metsästystavoitteiden ohessa toiminta-ajatukseen oleellisesti liittyvän ulkoilun, retkeilyn, luonnossa viihtymisen ja luonnontuntemuksen lisäämisen ja yhdessäolemisen arvoja.

Vuonna 2005 Tervon Metsästäjät sai Tervon Urheilijoiden Koivujärven osastolta lahjoituksena Kekkola-kiinteistön, johon kuuluu urheilukenttäalue sekä tanssilava tontteineen. Tämä kohde palvelee metsästyksen ja riistanhoidon tukikohtana. Alueelle on sittemmin seuran toimesta rakennettu rakennus, jossa riistaa voidaan käsitellä.

Viime vuosina seuraan on kuulunut 170 - 180 jäsentä.